اخبار

تخفیف سالن های زمرد

مجلس خود را با کمترین هزینه ممکن و بهترین کیفیت ممکن برگزار کنید.

با دیزاین های زیبای مخصوص تولد،نامزدی،معارفه و هرنوع مجلس دیگری

عروسی با مرد سرطانی در بیمارستان

زنی که دید تنها چند روز دیگر به عمر کسی که دوستش دارد نمانده تصمیم گرفت در بیمارستان و در حضور پزشکان و کارکنان بیمارستان و خانواده اش جشن عروسی خود رابرپاکند